Shunga dim boshqacha
Kizla yoqarmish
Ko'zini o'ynatib
Gulib boqarmish

Ichimni yoqjak bo'b
Yolg'on so'zleydi
Qizlani o'zlari
Qoshni qoqarmish
Shunga dim boshqacha
Kizla yoqarmish
Ko'zini o'ynatib
Gulib boqarmish

Ichimni yoqjak bo'b
Yolg'on so'zleydi
Qizlani o'zlari
Qoshni qoqarmish