Yana qancha yana qancha
Dardga ko'nikmoqchi san ayt
Yana qancha tundi unutmoqchi san ayt
Sen yana qanchasidan kulib o'tmoqchisan
Azob yutmoqchisan

Yana qancha tundi unutmoqchi san ayt
Sen yana qanchasidan kulib o'tmoqchisan
Azob yutmoqchisan

Sen ko'nib yasha yulib ol haqqingni
Bunday o'tirish yarashmaydi
Yig'ib ol aqlingni bizga ko'nikma ko'nikkin quyoshga
Seni yulduzingni yonitguvchi ham shu quyosh

Bilmadim balki sen shunaqa yaralgansan
Bilmadim balki biz shunaqa yaralganmiz

Ne bo'lganda ham sen o'zingni asra
Baribir majbur yaraga qo'yarkansan tuz

Bilmadim balki sen shunaqa yaralgansan
Bilmadim balki biz shunaqa yaralganmiz
Ne bo'lganda ham sen o'zingni asra
Baribir majbur yaraga qo'yarkansan tuz

Yana qancha yana qancha
Dardga ko'nikmoqchi san ayt

Yana qancha tundi unutmoqchi san ayt
Sen yana qanchasidan kulib o'tmoqchisan
Azob yutmoqchisan
Yana qancha tundi unutmoqchi san ayt

Sen yana qanchasidan kulib o'tmoqchisan
Azob yutmoqchisan