Beg'ubor biram kulishlari yoqadi
Shiringina o'zi shirin boqadi
Istarasi issiq o'zi biram injiq
Men tomonga qarab kulib qosh qoqadi

O'zi yaxshi qiz sho'xliklari yomondir
Bilmam hayollari qaysi tomondir
Sababin bilmayman lekin sevaman
Aniq bilaman baxtli qilaman