Do'stlarni davrasida mehmonlar
Qator qator ochildi shapanskiy
Do'stlarni davrasida mehmonlar
Qator qator ochildi shapanskiy
Yaxshi odamlar kelgan bu to'yga
Obro'li sodda grajdanskiy
Yaxshi odamlar kelgan bu to'yga
Obro'li sodda grajdanskiy

Umira Jiguli signal italyanskiy
Votka mesta segareta merganskiy
Umira Jiguli signal italyanskiy
Votka mesta segareta merganskiy
Do'stlarni davrasida mehmonlar
Qator qator ochildi shapanskiy
Do'stlarni davrasida mehmonlar
Qator qator ochildi shapanskiy