Yiqilganda jondan kuyinib
Quvonganda yoplg'on suyunib
Bari menga haqday tuyulib
Ortimdan tosh otgan do'stlarim
Joyi kelsa sotgan do'stlarim

Bir tovoqdan oshlar yeyishib
Birga o'ynab o'sdik deyishib
Qiyomatli do'stim deyishib

Ortimdan tosh otgan do'stlarim
Joyi kelsa sotgan do'stlarim

Goh suyangan tog'im bo'lgandingiz
Ey baholarda bog'im bo'ldingiz
Ey yuraklarda dog'im bo'ldingiz
Ortimdan tosh otgan do'stlarim
Joyi kelsa sotgan do'stlarim