Izlab izlab
Topsam izingizni
Yuzingiz changiga
Yursam yuzlarimni

Izlab izlab
Topsam izingizni

Yuzingiz changiga
Yursam yuzlarimni

Haq nasib etsa
Ko'rsam o'zingizni
Jonim sizga fido
Yo Rasululloh

Haq nasib etsa
Ko'rsam o'zingizni

Jonim sizga fido
Yo Rasululloh

Yo Rasululloh
Ya Habibulloh
La ilaha illallah
Muhammadan Rasululloh

Yo Rasululloh
Ya Habibulloh

La ilaha illallah
Muhammadan Rasululloh