Derazangdan uchgan
Qush ham qaytadi

Ko'zing ochsang unut
Tush ham qaytadi

Derazangdan uchgan
Qush ham qaytadi

Ko'zing ochsang unut
Tush ham qaytadi

Jon chekkanda
Ketgan qush ham qaytadi

Seni sizlab
O'tgan onang qaytmaydi

Chin dunyoga
Ketgan onang qaytmaydi

Senla yolg'iz o'tgan
Onang qaytmaydi