Ketding voz kechib
Oson mendan
Kutmagan edim
Buni sendan
Alamimni olay
Ayt kimdan
Uzoqlashmoqdaman o'zimdan
Ketding voz kechib
Oson mendan
Kutmagan edim
Buni sendan

Alamimni olay
Ayt kimdan
Uzoqlashmoqdaman o'zimdan

Eslab qol
Shu qarashlaring menga
Eslab qol
Aytgan so'zlaring menga
Eslab qol
So'ngi so'zlarim senga
Eslab qol
Hali xor bo'lib
Hali zor bo'lib
Qaytib kelasan menga