Tilayman doim
Sizga ko'p umr
Onaginam salomat bo'ling
Tilayman doim
Sizga ko'p umr
Onaginam salomat bo'ling
Qilaman har qachon
Allohga shukur
Mehribonime salomat bo'ling

Qilaman har qachon
Allohga shukur
Nuridiydame salomat bo'ling

O'stirdingiz qilib hizmat
Qilmagansiz hech bir minnat
O'stirdingiz qilib hizmat
Qilmagansiz hech bir minnat
Duoingizdur ijobat
Onajonginam salomat bo'ling
Duoingizdur ijobat
Mehribonime salomat bo'ling