Mindim qancha tulpor toylar
Bir bormadim ketdi oylar
Bormi derlar yo'lim poylar onam
Onam onam onam
Boshda ro'mol ko'ngli xira
Kulib turar ko'ngli sina
Kamtargina soddagina onam
Onam onam onam

Soch oqidan boqar g'amlar
O'tib borar qancha damlar onam
Borsam men bor ko'kchoy damlar
Onam onam onam
Mindim qancha tulpor toylar
Bir bormadim ketdi oylar
Bormi derlar yo'lim poylar onam
Onam onam onam