Qonun ustuvor yurtda
Tinchlik bo'ladi doimo doimo

Unga bo'ysunmaydiganlar ham bordur
Afsus ammo bu ammo

Yo'lla xatoliklarni kechirmaydi
Ortga qaytarib hech bo'lmaydi
Qonunni aslo chetlab o'tmaydi
Axir ko'nar inson

Ular yo'lning qahramonlari
Nazoratda kunu tunlari

Jazirama qahratonlari
Faqat xalq uchun xizmat

Tunni kun kunni tun demay
Boshqa hech nasani o'ylamay
Kerak bo'lsa yana uxlamay
Yo'l xavfsizligi uchun

Tunni kun kunni tun demay
Boshqa hech nasani o'ylamay

Kerak bo'lsa yana uxlamay
Yo'l xavfsizligi uchun

Faqat xalq uchun xizmat
Faqat xalq uchun xizmat
Tarixga ega xizmat