Suyib qoldim jolg'iz seni
Qaro ko'zli suluv juzingni

Suymiymin deb aytma sen mang'a
Oshiq bo'ldim janim men sang'a

Bir ko'ruvdin bo'ldi sang'a muhabbatim
Bir seni deb aldamayman seni janim
Suymeymin deb janim meni kuydirma
Menden boshqa jigitni sen suydingmi

Ra'no Ra'no Ra'no Ra'no
Meni qalbim juregimdi kuydirme

Ra'no Ra'no Ra'no Ra'no
Menden boshqa jigitni sen suydingmi