Zamona shundaydur
Ko'zga ilmaslar
Har kishini qo'lida
Boli bo'lmasa
Tillodek so'zing
Pulga olmaslar
Tillodek so'zing
Bir pulga olmaslar

Har kishining
E'tibori bo'lmasa
Har kishining
E'tibori bo'lmasa
Tan bir tor qafasdur
Jon bir vaxshiydir
Tilga kirgan so'zlar
Ko'ngil naqshidir