Jo'ji qoro Jo'ji qoro
Jo'ji qoro sevgan yorimnin
Jo'ji qoro Jo'ji qoro
Jo'ji qoro polvon yorimning


Sochi qara Sochi qara
Sochi qoro xushray yarimnin
Man uchun yaratmish Alloh