Ayriliq dard bo'ldi
Ajralish shart bo'ldi
Telba yurak davo izlar dardiga
Tunlar uyqu begona
Sevgim eding birdona
Yona yona yig'lar dilim qadriga
Sevganim xatomi
Sevgan ko'ngil adomi
Ko'rganmisan mendek oshiq shaydoni
Savdoyi emasman
Bo'ldi endi sevmasman
Javobsiz muhabbat deb kuymasman
Alam alam alam menga qilar alam
Alam alam alam yomon qilar alam
Alam alam alam menga qilar alam
Alam alam alam yomon o'tar alam
Ayriliq har qadam yuragim yo'qigidan