Osdi yurak o'zini dorga
Duch kelib senday beorga
Ayting kelib holimni ko'rsin
Bevafo yorga

Osdi yurak o'zini dorga
Duch kelib senday beorga
Ayting kelib holimni ko'rsin
Bevafo yorga
Chidolmadim kechmishlariga
Ko'z yumolmay o'tmishlariga
Qanday chiday mish mishlariga
Bevafo yorim

Chidolmadim kechmishlariga
Ko'z yumolmay o'tmishlariga
Qanday chiday mish mishlariga
Bevafo yorim