Qonlarda qayrag'ochlar qayriladi
Sog'inchlardan jonim tandan ayriladi
Qonlarda qayrag'ochlar qayriladi
Sog'inchlardan jonim tandan ayriladi
Endi jonim qaldirg'ochga aylanadi