Telbalarcha sevgan edim
Izlarida yurgan edim
Yuragimni bergan edim
Bilmadi yor bilmadi yor
Kelishini kutgan edim
Kutib alam yutgan edim
O'zimni unutgan edim
Kelmadi yor eh kelmadi yor

Kelmadi yor kelmadi yor
Kunlar kutdim tunlar kutdim

Kelmadi yor
Bilmadi yor bilmadi yor

Uni qancha sevganimni
Bilmadi yor
Kelmadi yor kelmadi yor
Kunlar kutdim tunlar kutdim
Kelmadi yor
Bilmadi yor bilmadi yor
Uni qancha sevganimni
Bilmadi yor