Yigit sazang o'lguncha shayton bo'yni uzilsin
Jigit sazang o'lguncha shayton bo'yni uzilsin
Bo'y bastingni ko'rganda qizlar ko'zi so'zilsin
Balo kelsa boshinga noring qator tizilsin
Yigit sazang o'lguncha shayton bo'yni uzilsin
Jigit sazang o'lguncha shayton bo'yni uzilsin
Uzilsino uzilsin uzilsino uzilsin

Yigit sazang o'lguncha shayton bo'yni uzilsin
Jigit sazang o'lguncha shayton bo'yni uzilsin
Ostonasi tillolik uyinga sulton bo'lgin
Mard bo'lgin-u tanti bo'l
G'ururi osmon bo'lgin xech qachon
Bo'yin egma g'ururli sulton bo'lgin