Ko'plari bor oqila
Ish bobida moxira
Tushunmagan toxira
Qizlarga tushunmayman

Qizlarga tushunmayman
Qizlaaarga tushunmayman

Ayyor ekan makkora
Qizlarga tushunmayman

Qizlarga tushunmayman
Qizlaaarga tushunmayman
Ayyormikan makkora
Qizlarga tushunmayman