Baxting kulib porlab
Chiqdi quyoshing
Ko'zlarimga yoqar
Qayrilma qoshing

Baxting kulib porlab
Chiqdi quyoshing
Ko'zlarimga yoqar
Qayrilma qoshing
Omon bo'lsin jonim
Sumbul soch boshing
Dilimga o't soldi
O'n sakkiz yoshing

Omon bo'lsin jonim
Sumbul soch boshing
Dilimga o't soldi
O'n sakkiz yoshing

O'xshashing yo'q
O'xshashing yo'q o'xshashing
Dilimga o't soldi
O'n sakkiz yoshing
O'xshashing yo'q
O'xshashing yo'q o'xshashing
Dilimga o't soldi
O'n sakkiz yoshing