Unuta olmaydi
Uni sog'inar har kun yig'laydi
Tunu kun faqat uni o'ylaydi
U juda ham go'zal
Xuddi qo'g'irchoq
Har kun ko'z yoshlari
Bo'lar ovunchoq

Uni yonar ko'zlari
Go'yo munchoq

Faqat sevinch emas
Armonga to'la quchoq

U qo'g'irchoqda g'am to'la
Uyqusiz kutadi
Uni ham dardi bor
Faqat kimga ham aytadi
Faqat bir muammo uni
Kim uni qanday tushunadi
Unda ham o'tmish bor
U ham kimnidir sog'inadi