U meni orzuga ko'ngirar
O'zimga ishonchni yo'qotsam
Agar yengilsam

U meni ko'nglimni yoritar
Mo'jizani hech kutmay qo'ysam
Agar chekinsam
Dunyo meni sindiraman der
Yuragimni alamlar yer
Yaxshi yomon kunimda hm
Yonimda u

Sinalaman har kun har xol
Javobi yo'q ko'plab savol
Yaqin uzoq yo'limda ham
Doim yonimda u u u u