Oshiqlik ishi yomon ekanku
Oshiqqa balo ijon ekanku
Oshiqlik ishi yomon ekanku
Oshiqqa balo ijon ekanku

Ishq xanda bo'lib ko'ngilga kirgach
Ko'ngilda to'la fiig'on ekanku

Ishq xanda bo'lib ko'ngilga kirgach
Ko'ngilda to'la fiig'on ekanku

Ishq dardi azobi bir yon
Rashk otashi bir tomon ekanku
Ishq dardi azobi bir yon
Rashk otashi bir tomon ekanku