Sevaman qizlarning
Soch ishlarin
O'ziga nozlanib
Lab burishlarin
Gugurt cho'plariga
Ismlar qo'yib
O'z o'zin baxtidan
Fol ko'rishlarin

Gugurt cho'plariga
Ismlar qo'yib
O'z o'zin baxtidan
Fol ko'rishlarin
Sevaman nozlarini imolarini
Yangalar to'qigan ig'volarini
Sevaman nozlarini imolarini
Yangalar to'qigan ig'volarini