Çyralary öçür Gapylary ýap
Sesi gulaga ur Manny paqiao

Bala durşuna suw Edil 8 ýap
Edil double mood Ekiz iki ýan

Edil iki ýaş Çekip iki gapdala
Neti gowy däl Hem Gözi Gap gara

Kellesine girjek Maňa Tap darak
Hereket etmeli bolýa muňa Ýaltalar