Ey do'st birga tug'ilmadik
O'lmaymiz birga
Ey do'st ko'nglimni senchalik
Bilolmas o'zga
Har qachon yonimda
Bo'larding birag

Ey do'st ey do'st ey do'stim
Ey do'st egilsam turarding

Qaddimni tutib
Ey do'st bergan azoblarni

Ichimga yutib
Qolarding men bilan barin unutib
Boringa ming shukur saodatimsan
Alloh inom etgan omonatimsan
Akamsan ukamsan qiyomatimsan
Ey do'st ey do'st ey do'stim