Jondanam ortiq sevib
Ayriliqqa duchormiz
Dardimizga davo yo'q
Armonlarni qucharmiz
Jondanam ortiq sevib
Ayriliqqa duchormiz
Dardimizga davo yo'q
Armonlarni qucharmiz

Endi yo'llarimiz ayro
Sen yonasan men yonaman
Qo'llarimiz endi boyliq
Sen yonasan men yonaman
Endi yo'llarimiz ayro
Sen yonasan men yonaman
Qo'llarimiz endi boyliq
Sen yonasan men yonaman