Oromijonim o'zing
Sarvirabonim o'zing
Oromijonim o'zing
Sarvirabonim o'zing
Labingda tabassumey
Ey gulixandonim o'zing
Labingda tabassumey
Ey gulixandonim o'zing

Janona kulib o'ynab
Har jona o'ynatadi
Janona kulib o'ynab
Har jona o'ynatadi
Bir qarab yuz qaratib
Mujgona o'ynatadi
Bir qarab yuz qaratib
Mujgona o'ynatadi