Kechalari aslo uyga kelmas emush
Onasini gaplarini olmas emush

Baribir ham bilganidan qolmas emush
Bu yigitlar uylanmagan yigitlar
Kechalari aslo uyga kelmas emush
Onasini gaplarini olmas emush

Baribir ham bilganidan qolmas emush
Bu yigitlar uylanmagan yigitlar

Bu yigitlar uylanmagan yigitlar
Yarim kecha uchrashuvga shoshiladi

Onajonlar sabr qiling shoshilmang
Uylanadi bir kun kelib bosiladi
Yelkasiga ola xo'rjin osiladi
Bu yigitlar uylanmagan yigitlar

Yarim kecha uchrashuvga shoshiladi
Onajoni sabr qiling shoshilmang

Uylanadi bir kun kelib bosiladi
Yelkasiga ola xo'rjin osilad