Yillar o'tdi oradan
Qalb og'rig'i bitmaydi
Endi qancha kutmaylik
Bizni bahor qaytmaydi

Muhabbatni o'yin deb
Rosa o'yin qilibmiz
Bari o'tib ketar deb ketar deb
Katta xato qilibmiz qilibmiz

Savollar ko'p boshimda
Hech kim javob aytmaydi
Aytmaydi aytmaydi

Endi qancha kutmaylik
Bizni bahor qaytmaydi
Qaytmaydi qaytmaydi