Baxtli bo'lsang sevgilim
Baxtli bo'laman
Xandon otib kulsang sen
Shodoon kulaman
Gar ko'zingda bir tomchi
Yoshingni ko'rsam
Yurak bag'rim ezilib
Ado bo'laman

Baxtli bo'lsang sevgilim
Baxtli bo'laman
Xandon otib kulsang sen
Shodoon kulaman
Gar ko'zingda bir tomchi
Yoshingni ko'rsam
Yurak bag'rim ezilib
Ado bo'laman

Sevgilim sevgilim
O'zga yorga yor bo'lding gulim
Sevgilim sevgilim
Menga nasib etmagan gulim
Sevgilim sevgilim
O'zga yorga yor bo'lding gulim
Sevgilim sevgilim
Menga nasib etmagan gulim