Ayol makriga uchmagan
Do'stining sirini ochmagan
Ishing yurishganida qochmagan
Erkak bilan do'st bo'l do'stim
Mardlikda sendan qolishmas
Do'stini dunyoga alishmas
Eng avvalo xotinchalishmas
Erkak bilan do'st bo'l do'stim

Ahdu vafosi metin bo'lgan
Oilasida ustun bo'lgan
Oriyati butun bo'lgan
Erkak bilan do'st bo'l do'stim
Dushman kelsa qochmasin hech
Sirlaringni ochmasin hech
Pul deb sendan kechmasin hech
Erkak bilan do'st bo'l do'stim