Mana olov ham yoqildi
Bir zumda kuyov ham topildi

Beliga belbog'in boylashdi
Bir bechorani yuragin dog'lashdi

Beliga belbog'in boylashdi
Bir bechorani yuragin dog'lashdi

Boylashdi boylashdi
Beliga belbog'in boylashdi

Dog'lashdi dog'lashdi
Bir bechorani yuragin dog'lashdi

Boylashdi boylashdi
Beliga belbog'in boylashdi

Dog'lashdi dog'lashdi
Bir bechorani yuragin dog'lashdi