Yonimda yelkadosh turganda do'stlar
O'ylabman bir umr yonimdasizlar
Davlatim poylagan paytni poylagan
Bunchalar yomonsiz soxta ey do'stlar

Yonimda yelkadosh turganda do'stlar
O'ylabman bir umr yonimdasizlar

Davlatim poylagan paytni poylagan
Bunchalar yomonsiz soxta ey do'stlar

Soxta ey do'stlar aldagansizlar
Bunchalar yomonsiz soxta ey do'stlar
Soxta ey do'stlar aldagansizlar
Bunchalar yomonsiz soxta ey do'stlar