Gulshanimda sayr aylab
Yurishingiz chiroyli
Gul ichidan mo'ralab
Turushingiz chiroyli

Gulshanimda sayr aylab
Yurishingiz chiroyli
Gul ichidan mo'ralab
Turushingiz chiroyli
Guldan libos kiyibsiz
Sumbullarni tarabsiz
G'uncha labni qizartirib
Kulishingizchiroyli

Bog' saahnida atirgul
Sizni ko'rib uyalasa
Parda qilib qo'lingiz
Qarashingiz chiroyli