Sog'inchdan o'rtanib
Yuragim yig'lar
Hasratu dardimni
Ayting kim tinglar
Qalbimni pinhon
Qotil dard ezar
Yuzlarim kulsa ham
Ko'zlarim yig'lar

Dardlarim yashirdim
Kulgan yuzimdan
Sezilar hasratim
Har bir so'zimda
Yosh emas dardlarim
Sizar ko'zimda
Ko'zlarim yig'lar