Qumda quyon izi bor
Bir gboyning bir qizi bor

Qumda quyon izi bor
Bir boyning bir qizi bor
Qirq yil boqdim qo'yini
Hech ko'rmadim bo'yini

Ko'p yil boqdim qo'yini
Hech ko'rmadim bo'yini