Gul yuzinga xol qo'yma
Aslida xoli bordur
Qoshga tegirma olmose
Qoshing hiloli bordure
Termulma sarviqadlar
Bo'yinga ey Dilorom
Termulma sarviqadlar
Bo'yinga ey Dilorom
Husn olamda yolg'iz
Qadding niholi bordur
Husn olamda yolg'iz
Qadding niholi bordur
Qadding niholi bordure
Qoshing hiloli bordur
Aslida xoli bordur
Gullar niholi bordur