Men bir soddagina
Xokisor o'g'il

Ayting nima qildim
Onam siz uchun

Siz bizni desangiz
Biz sizni demay

Ko'chalarda tentirab
Yuribmiz onam

Men bir soddagina
Xokisor o'g'il

Ayting nima qildim
Onam siz uchun

Siz bizni desangiz
Biz sizni demay

Ko'chalarda tentirab
Yuribmiz onam

Onam onam onam
Jonajon onam

Onam onam onam
Mehribon onam

Onam onam onam
Jannatim onam

Otam otam otam
Davlatim otam

Onam onam onam
Jonajon onam

Onam onam onam
Mehribon onam

Onam onam onam
Jannatim onam

Otam otam otam
Davlatim otam