Farishtalar nurdan
Jinlar olovdan
Inson zoti esa
Loydan yaralgan

Farishtalar nurdan
Jinlar olovdan
Inson zoti esa
Loydan yaralgan

Ikkisi teng bo'lsa
Chiday olmasdim
Yaxshiyam bu dunyo
Bir kam yaralgan

Ikkisi teng bo'lsa
Chiday olmasdim
Yaxshiyam bu dunyo
Bir kam yaralgan

Yaralgan yaralgan
Yaxshiyam bu dunyo
Bir kam yaralgan

Yaralgan yaralgan
Yaxshiyam bu dunyo
Bir kam yaralgan