Qalbga zardob bo'lib to'lganing alam
Gohi ochilmasdan so'lganing alam
Muhabbat muhabbat hammasidan ham
Sochga oq tushganda kelganing alam
Kelsang ketgil debon haydolmaganing
Ortga qaytay desang qaytolmaganing

Armoning hech kimga aytolmaganing
Buni bitta o'zing bilganing alam
Alam alame-alam alam-alam alam-alam
Sochga oq tushganda kelganing alam
Alam alame-alam alam-alam alam-alam
Buni bitta o'zing bilganing alam