Taskin bering ozorda
Qalb armoniga
O'tlar ketsin
Umidsizlik xirmoniga
Dardni bergan
O'zi qodir darmoniga
Davo istab

Dil o'rtangan ozorlarga
Duo qiling
Shifo bersin bemorlarga

Dardni bergan
O'zi qodir darmoniga
Davo istab
Dil o'rtangan ozorlarga
Duo qiling
Shifo bersin bemorlarga