Bir modnitsa kelar oh
Qandi asal anordeyn
Yuragimnan urdi voh
Lablari qizil gilosdeyin
Bir modnitsa kelar oh
Qandi asal anordeyn
Yuragimnan urdi voh
Lablari qizil gilosdeyin

Yuragimni olib qo'ydi
Tamara Tamara
Ishq o'tina solib qo'ydi
Tamara Tamara
Yuragimni olib qo'ydi
Tamara Tamara
Ishq o'tina solib qo'ydi
Tamara Tamara

Chotki chotki qadamlar
Tashlab gelar qaranglar
Og'zin ochib odamlar
Odi kim deb so'rarlar
Chotki chotki qadamlar
Tashlab gelar qaranglar
Og'zin ochib odamlar
Odi kim deb so'rarlar

Yuragimni olib qo'ydi
Tamara Tamara
Ishq o'tina solib qo'ydi
Tamara Tamara
Yuragimni olib qo'ydi
Tamara Tamara
Ishq o'tina solib qo'ydi
Tamara Tamara