Yuzlari oy dog'i yo'q
Yordan go'zalrog'i yo'q
Ishqi bilan hamma kasal
Ichinda bir sog'i yo'q
Go'zlariden go'z qani
So'zlariden so'z qani
Asir etar shakar ekan
Nozlariden noz qani

Bir bir mayda qadam bosar
Bo'ynina marjon osar
Go'zi bilan jonim olib
Yuragima xat yozar

Bir bir mayda qadam bosar
Bo'ynina marjon osar
Go'zi bilan jonim olib
Yuragima xat yozar
Yuzlari oy dog'i yo'q
Yordan go'zalrog'i yo'q
Ishqi bilan hamma kasal
Ichinda bir sog'i yo'q