Senga gullar berolmayman
Guldan go'zalsan
Nechun bunday bo'lolayman
Chindan go'zalsan
Sen go'zalsan hayot go'zal
Go'zal dunyolar
Bog'lardagi eng go'zal bu

Guldan go'zalsan
Go'zal go'zal go'zal go'zal
Bog'lardagi eng go'zal bu
Guldan go'zalsan
Go'zal go'zal go'zal go'zal
Bog'lardagi eng go'zal bu
Guldan go'zalsan