Lola misol lola misol
Saratonda o'sti
Pariy ro'y timisol
Go'zaliging voy lola misol

Lola misol lola misol
Saratonda o'sti
Pariy ro'y timisol
Go'zaliging voy lola misol

Yuzlaring yuvar ko'z yosh
Farishta misol go'zal qalam qosh
Mayus ho'rsinib egiladi bosh
Bardosh berolmadi yosh u juda yosh

Lola misol lola misol
Saratonda o'sti
Pariy ro'y timisol
Go'zaliging voy lola misol