Yiqilib yig'laganimda
Xiyonat qilmaganimda
Men sizni o'ylaganimda
O'zimni mehribonlarim
Ex meni ishonganlarim

Yiqilib yig'laganimda
Xiyonat qilmaganimda
Men sizni o'ylaganimda
O'zimni mehribonlarim
Ex meni ishonganlarim
Ex meni soxta do'stlarim

Ko'zingiz ko'r bo'lib qoldi
So'zingiz zo'r bo'lib qoldi
Ex meni sindirdi qo'ydiyey
O'zimni ishonganlarim
Ex meni soxta do'stlarim

Ko'zingiz ko'r bo'lib qoldi
So'zingiz zo'r bo'lib qoldi
Ex meni sindirdi qo'ydiyey
O'zimni ishonganlarim
Ex meni suyanganlarim