Masul sarvi ravon
Qilich qoshalar qo'ymas omon
Masul sarvi ravon
Qilich qoshalar qo'ymas omon

Esma shomol yorim tomon
Ochma hayot yorim tomon
Esma shomol yorim tomon
Ochma hayot yorim tomon

Kelsa xumor gul bo'ylari
Tushda pari majnun yo'llari
Kelsa xumor gul bo'ylari
Tushda pari majnun yo'llari

Klesa devona kuylari

Esma shomol yorim tomon
Ochma hayot yorim tomon
Esma shomol yorim tomon
Ochma hayot yorim tomon