Qo'li hali gullar tutmagan
Qalbi sevgi nima bilmagan
O'n sakkizga kirib kirmagan
Bir chiroyli qiz toping ona

Kulganida dardni oluvchi
Sizga o'xshab duo qiluvchi
Qancha kerak bo'lsa kutguvchi
Bir chiroyli qiz toping ona
Kumushdayin porlasin
Yuzi yuzi yuzi yuzi
Tik boqmasin tim qora
Ko'zi ko'zi ko'zi ko'zi

Shirin bo'lsin har aytgan
So'zi so'zi so'zi so'zi
Shunday bir qiz toping ona